Avis i Skolen, Trøndelag

Avis i skolen

.......................................................................................................................................................................................................................................
Skoleåret 2016/17 tilbyr Avis i Skolen, Trøndelag blant annet disse aktivitetene:

Barnetrinnet:
-    Avisuke for 4. og 6. trinn i uke 44 (31. okt. - 4. nov.). Elevene får gratis elevhefter og klassesett 
     av den lokale avisa.  Påmelding på www.avisuke.no
-    Vis med Avis for 7. trinn. Dette er en aktuell kunnskapskonkurranse for hele klassen. 
     Gratis aviser til klassen.  Mer info her - påmelding innen 31. oktober.

Ungdomstrinnet:
-    Avisuke for 9. trinn i uke 44 (31. okt. - 4. nov.). 
     Dette er ganske nytt - derfor åpnes det for at evt. 10. klasser som ikke benyttet tilbudet i fjor kan få det i år    
     - som en overgangsordning. 
     Elevene får gratis elevhefter og klassesett av lokalavis pluss evt. regionavis.  
     Påmelding på www.avisuke.no

Alle trinn:
-   Gratis klassesett av den lokale avisa i begrensede perioder.
Aktiviteter skoleåret 2016/17
Avis i Skolen-Trøndelag
Kontaktperson:
Steinar Husbyn
Tlf.nr.: 907 52 199
post@ais-trondelag.net
Postadresse:
Avis i Skolen, Trøndelag
Torhaugen 18
7630 Åsen
VIS MED AVIS - aktuell kunnskap og lesetrening 
Vis med Avis er den aktuelle kunnskapskonkurransen for 7. trinn. Forrige skoleår deltok nesten 2 800 elever fra de to trøndelagsfylkene. Kan det bli rekord i år? Elevene får aviser i ei uke (uke 46) og skal følge med i hva som skjer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Uka etter får så elevene et spørreskjema som de skal besvare, og klassens gjennomsnitt av riktige svar regnes ut. De med høyest gjennomsnitt går videre til ny runde på nyåret. Konkurransen skaper motivasjon blant elevene for følge med i hva som skjer, den gir variert lesetrening og ikke minst kan den gi mulighet for refleksjon og gode samtaler i klassen. På denne siden får du flere opplysninger og kan komme videre til påmeldingen.
Velkommen til Avis i Skolen, Trøndelag
Her vil du finne opplysninger om aktiviteter og materiell, og lenker til aktuelle aviser og nettsteder.


Uke 44 - Avisuke for 4., 6. og 9. trinn
Gratis aviser og elevhefter til klassen i uke 44. Heftene inneholder mange og varierte oppgaver som gir begrepslæring, lesetrening og mediekunnskap. Elevene blir kjent med sin lokale avis, de får lokalkunnskap og kan arbeide med sammensatte tekster på papir og på nett. Du kan melde på klassen på www.avisuke.no. Påmeldingsfrist 18. september. Om ikke heftene har kommet til skolen innen første del av uke 43, ta kontakt med AiS sentralt. Om avisene uteblir i uke 44, ta kontakt med avisekspedisjonen i den aktuelle avisen.
LÆRERVEILEDNING til heftene finner du her.
Valgfaget Medier og informasjon
Avis i Skolen og Moava har utviklet en pakke til skoler som har valgfaget Medier og informasjon. Pakken består av et elevhefte, en bok for læreren og tilgang til nettpublisering. Elevheftet og boka for læreren kan du bestille her, mens du finner publiseringsløsningen her.
......................................................................................................................................................................................................................................
Aviser gir dagsaktuell undervisning!
LA STÅ!

VIS MED AVIS
aktuell kunnskapskonkurranse for 7. trinn

Påmelding 
Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag

Resultater  -  Historikk