Avis i Skolen, Trøndelag

Avis i skolen

.......................................................................................................................................................................................................................................
Skoleåret 2018/19 tilbys blant annet disse aktivitetene:

Barnetrinnet:
-    Avisuke for 4. og 6. trinn i uke 44 (29. okt. - 2. nov.). Elevene får gratis elevhefter og klassesett 
     av den lokale avisa.  Påmelding på www.avisuke.no innen 8. oktober.
-    VIS MED AVIS for 7. trinn. Dette er en aktuell kunnskapskonkurranse for hele klassen. 
     Første runde i uke 46. Gratis aviser til klassen.  Mer info her - påmelding innen 26. oktober.

Ungdomstrinnet:
-    Avisuke for 9. trinn i uke 44 (29. okt. - 2. nov.). 
       Elevene får gratis elevhefter og klassesett av lokalavis pluss evt. regionavis.  
     Påmelding på www.avisuke.no

Alle trinn:
-   Gratis klassesett av den lokale avisa i begrensede perioder.
Aktiviteter skoleåret 2018/19
Avis i Skolen-Trøndelag
post@ais-trondelag.net


VIS MED AVIS - aktuell kunnskap og lesetrening 
Vis med Avis er den aktuelle kunnskapskonkurransen for 7. trinn. Forrige skoleår deltok nesten 2 800 elever i Trøndelag. Kan det bli rekord i år? Elevene får aviser i ei uke (uke 46) og skal følge med i hva som skjer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Uka etter får så elevene et spørreskjema som de skal besvare, og klassens gjennomsnitt av riktige svar regnes ut. De med høyest gjennomsnitt går videre til ny runde på nyåret. Konkurransen skaper motivasjon blant elevene for følge med i hva som skjer, den gir variert lesetrening og ikke minst kan den gi mulighet for refleksjon og gode samtaler i klassen. På denne siden får du flere opplysninger og kan komme videre til påmeldingen.
Velkommen til Avis i Skolen, Trøndelag
Her vil du finne opplysninger om aktiviteter og materiell, og lenker til aktuelle aviser og nettsteder.


Uke 44 - Avisuke for 4., 6. og 9. trinn
Gratis aviser og elevhefter til klassen i uke 44. Heftene inneholder mange og varierte oppgaver som gir begrepslæring, lesetrening og mediekunnskap. Elevene blir kjent med sin lokale avis, de får lokalkunnskap og kan arbeide med sammensatte tekster på papir og på nett. Du kan melde på klassen på www.avisuke.no. Påmeldingsfrist 8. oktober. Om ikke heftene har kommet til skolen innen første del av uke 43, ta kontakt med AiS sentralt. Om avisene uteblir i uke 44, ta kontakt med avisekspedisjonen i den aktuelle avisen.
LÆRERVEILEDNING til heftene finner du her.
Lage skoleavis på nettet?
Mediekompasset har en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. 
Dette samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no 

Klikk på linken og finn mer info - og gratis publiseringsverktøy.

......................................................................................................................................................................................................................................
Aviser gir dagsaktuell undervisning!
LA STÅ!

VIS MED AVIS
aktuell kunnskapskonkurranse for 7. trinn

Påmelding 
Trøndelag Nord
Trøndelag Sør

Resultater  -  Historikk

Medielabben.no  -   en omfattende digital læringsressurs for ungdomskoletrinn og videreg. skole. Info