Avis i Skolen, Trøndelag

Avis i skolen

.......................................................................................................................................................................................................................................
Historikk "VIS MED AVIS" Trøndelag - fra 1994

Avis i Skolen tilbyr mange ulike tilbud for forskjellige målgrupper.
Ett av tilbudene som har hatt stor oppslutning i Trøndelag har vært spørrekonkurransen «VIS MED AVIS» - en quiz for 7. trinnet. 
I Nord-Trøndelag ble denne arrangert for første gang i 1994 og i Sør-Trøndelag i 1997. 
Siden den gang er «VIS MED AVIS» blitt arrangert hvert år.
Opplegget er spredt utover skoleåret - med to innledende runder og finaler til slutt.
Her er litt om oppslutning, finaledeltakere og finaleresultater tilbake til 1994.

Deltakeroppslutning i skoleåret 2022/23:
Tr.lag Sør 46 klasser (7.-tr. / M.tr.) – 1.305 elever - fra 43 skoler i innledende runder
7 klasser (7.-tr. / M.tr.) – 182 elever – fra 7 skoler i finalen
Tr.lag Nord 41 klasser (7.-tr. / M.tr.) – 925 elever - fra 32 skoler i innledende runder
4 klasser (7.-tr. / M.tr.) – 99 elever – fra 4 skoler i finalen

I Trøndelag / Midt-Norge har 12 aviser / 87 klasser / 2.230 elever / fra 73 skoler deltatt i VIS MED AVIS 2022/23

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Tr.lag Sør, skoleåret 2022/23:
7. trinn v/ Hov skole                                    26,00 poeng  
7. trinn v/ Stavset skole                              25,25
7. trinn v/ Rennebu barne- og u-skole        25,11
7. trinn v/ Strand oppv.senter                      25,08
5.-7. trinn v/ Fevåg/Hasselvika skole          23,18
7. trinn v/ Børsa skole                                 22,50
6.-7. trinn v/ Singsås skole                         18,85  


Resultater fra VIS MED AVIS finale i Tr.lag Nord, skoleåret 2022/23:
​7. trinn v/Sakshaug skole                       27,27 poeng  
7. trinn v/ Haraldreina skole                    24,12  
7. trinn v/ Grong barne- og u-skole         22,28
7. trinn v/ Halsan barneskole                  22,18  


Deltakeroppslutning i skoleåret 2021/22:
Tr.lag Sør  56 klasser (7.-tr. / M.tr.) – 969 elever - fra 28 skoler i innledende runder
6 klasser (7.-tr. / M.tr.) – 164 elever – fra 6 skoler i finalen
Tr.lag Nord 29 klasser (7.-tr. / M.tr.) – 547 elever - fra 23 skoler i innledende runder
3 klasser (7.-tr. / M.tr.) – 99 elever – fra 3 skoler i finalen

I Trøndelag / Midt-Norge har 12 aviser / 85 klasser / 1.516 elever / fra 51 skoler deltatt i VIS MED AVIS 2021/22

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Tr.lag Sør, skoleåret 2021/22:
7. trinn v/Røros skole                              24,6     poeng  
7. trinn v/Strand oppv.senter                   24,33  
7. trinn v/Opphaug skole                         24,24
7. trinn v/Solbakken skole                       19,0 
7. trinn v/Lundamo skole                        18,68
7. trinn v/Børsa skole                              16,96 

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Tr.lag Nord, skoleåret 2021/22:
​7. trinn v/Egge barneskole                     25,94 poeng  
6-7. trinn v/Leka skole                            25,18  
6-7. trinn v/Ekne skole                           19,38  

Her er lenke til avisomtaler av VIS MED AVIS, skoleåret 2021/22:

Deltakeroppslutning i skoleåret 2020/21:
Tr.lag Sør         58 klasser (7.-tr. / M.tr.) – 1.319 elever - fra 48 skoler i innledende runder
                           7 klasser (7.-tr. / M.tr.) – 155 elever – fra 7 skoler i finalen
Tr.lag Nord       26 klasser (7.-tr. / M.tr.) – 642 elever - fra 22 skoler i innledende runder
                           3 klasser (7.-tr. / M.tr.) – 75 elever – fra 3 skoler i finalen
I Trøndelag / Midt-Norge har 12 aviser / 84 klasser / 1.961 elever / fra 70 skoler deltatt i VIS MED AVIS 2020/21

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Tr.lag Sør, skoleåret 2020/21:
7. trinn v/Rennebu barne- og u-skole                    28,93 poeng
Mellomtr. v/Nordskag oppv.senter                         28,00
Mellomtr. v/Fevåg / Hasselvika skole                    23,45
7. trinn v/Lensvik skole                                          23,09
7. trinn v/Nyborg skole                                           20,08
Mellomtr. v/Fåset skole                                          19,86
7. trinn v/Rosmælen skole                                     17,83

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Tr.lag Nord, skoleåret 2020/21:
​7. trinn v/Grong barne- og u-skole                         23,75 poeng
7. trinn v/Saksvik skole                                          21,21
M.trinn v/Helgådal montessoriskole                      17,89
7. trinn v/Lø skole (måtte melde avbud i finalen pga. at skolen ble korona-stengt)

Deltakeroppslutning i skoleåret 2019/20:
Tr.lag Sør        54 klasser (7.-trinnet)   –   1.351 elever - fra 47 skoler i innledende runder
                           6 klasser (7.-trinnet)  –   196 elever – fra 6 skoler i finalen
Tr.lag Nord       49 klasser (7.-trinnet)   – 1.082 elever - fra 43 skoler i innledende runder
           2 klasser (7.-trinnet)   –   94 elever  – fra 2 skoler i finalen
                          (NB! to klasser som var kvalifisert til finalen i Tr.lag Nord meldte "korona"-avbud)
I Trøndelag har 12 aviser, 103 klasser / 2.433 elever fra 90 skoler deltatt i VIS MED AVIS 2019/20

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Tr.lag Sør, skoleåret 2019/20:
7. kl.trinnet v/ Rennebu barne- og ung.skole           23,87 poeng
7. kl.trinnet v/ Lensvik skole                                     23,30
7. kl.trinnet v/ Bell skole                                           22,69 
5.-7. kl.trinnet v/ Fevåg/Hasselvika skole                 22,63
7. kl.trinnet v/ Hovin skole                                        22,41
7. kl.trinnet v/ Tynset barneskole                              20,48

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Tr.lag Nord, skoleåret 2019/20:
7. kl.trinnet v/ Haraldreina skole, Stjørdal           24,11 poeng
7. kl.trinnet v/ Lø skole, Steinkjer                        23,88


Deltakeroppslutning i skoleåret 2018/19:
Tr.lag Sør         65 klasser (7.-trinnet) - 1.628 elever - fra 57 skoler i innledende runder
                          7 klasser (7.-trinnet) – 196 elever – fra 7 skoler i finalen
Tr.lag Nord:      63 klasser (7.-trinnet) – 1.333 elever - fra 53 skoler i innledende runder
                          5 klasser (7.-trinnet) – 94 elever – fra 5 skoler i finalen
I Trøndelag har 12 aviser, 128 klasser / 2.961 elever fra 110 skoler deltatt i VIS MED AVIS 2018/19

Resultater fra VIS MED AVIS finale (14/5) i Trøndelag Sør, skoleåret 2018/19:
7. kl.trinnet v/ Opphaug skole                             24,97 poeng
7. kl.trinnet v/ Rennebu barne- og ung.skole      23,87
7. kl.trinnet v/ Solbakken skole                           23,17
7. kl.trinnet v/ Hovin skole og barnehage            22,43
7. kl.trinnet v/ Lensvik skole                        22,36
5.-7. kl.trinnet v/ Haltdalen oppvekstsenter         21,50
7. kl.trinnet v/ Sistranda skole                             19,30

Resultater fra VIS MED AVIS finale (14/5) i Trøndelag Nord skoleåret 2018/19:
6.-7. kl.trinnet v/ Leka skole                      25,85 poeng 
7. kl.trinnet v/ Meråker skole                     25,64
7. kl.trinnet v/ Byafossen skole                          25,0
7. kl.trinnet v/ Ekne barneskole                         22,22
7. kl.trinnet v/ Terråk skole                                18,67


Deltakeroppslutning i skoleåret 2017/18:
Tr.lag Sør:      59 klasser (7.-trinnet) - 1.522 elever - fra 54 skoler i innledende runder
                        7 klasser (7.-trinnet) – 194 elever – fra 7 skoler i finalen
Tr.lag Nord:    61 klasser (7.-trinnet) – 1.426 elever - fra 49 skoler i innledende runder
                        4 klasser (7.-trinnet) – 84 elever – fra 4 skoler i finalen
I Trøndelag har 11 aviser, 120 klasser / 2.948 elever fra 103 skoler deltatt i VIS MED AVIS i 2017/18

Resultater fra VIS MED AVIS finale (24/4) i Trøndelag Sør, skoleåret 2017/18:
7. kl.trinnet v/ Hovin skole                            27,63 poeng
7. kl.trinnet v/ Rennebu barne- og u-skole   25,60
7. kl.trinnet v/ Lensvik skole                        24,44
7. kl.trinnet v/ Strand oppvekstsenter           23,88
7. kl.trinnet v/ Ila skole                                  23,50 
7. kl.trinnet v/ Hårberg skole                         21,99
5.-7. kl.trinnet v/ Kvikne skole                       20,70

Resultater fra VIS MED AVIS finale (24/4) i Trøndelag Nord skoleåret 2017/18:
6.-7. kl.trinnet v/ Leka skole                     28,31 poeng 
7. kl.trinnet v/ Meråker skole                    27,54
7. kl.trinnet v/ Åsen barne- og u-skole     25,05
7. kl.trinnet v/ Kvam skole                        23,33


Deltakeroppslutning i skoleåret 2016/17:
S-Tr.lag:     62 klasser (7.-trinnet) - 1.623 elever - fra 52 skoler i innledende runder
                    7 klasser (7.-trinnet) – 125 elever – fra 7 skoler i finalen
N-Tr.lag:     63 klasser (7.-trinnet) – 1.292 elever - fra 50 skoler i innledende runder
                    5 klasser (7.-trinnet) – 163 elever – fra 5 skoler i finalen

I Trøndelag har 12 aviser, 125 klasser / 2.915 elever fra 102 skoler deltatt i VIS MED AVIS i 2016/17

Resultater fra VIS MED AVIS finale (4/4-17) i Sør-Tr.lag skoleåret 2016/17:
5.-7. kl.trinnet v/ Fevåg/Hasselvika skole    25,77 poeng
7. kl.trinnet v/ Singsås skole                        22,33
7. kl.trinnet v/ Voll skole                               21,75
7. kl.trinnet v/ Hårstad skole                21,62
7. kl.trinnet v/ Hov skole                      21,33
7. kl.trinnet v/ Fillan skole                            20,62
7. kl.trinnet v/ Børsa skole                           18,37

Resultater fra VIS MED AVIS finale (4/4) i Nord-Tr.lag skoleåret 2016/17:
6.-7. kl.trinnet v/ Leka skole             26,20 poeng 
7. kl.trinnet v/ Henning skole                 25,71
7. kl.trinnet v/ Meråker skole            24,96
7. kl.trinnet v/ Saksvik skole                     22,27
kl. 7A v/ Vuku skole                                  21,25
7. kl.trinnet v/ Kolvereid skole          18,17


Deltakeroppslutning i skoleåret 2015/16:
S-Tr.lag: 60 klasser (7.-trinnet) - 1.578 elever - fra 47 skoler i innledende runder
8 klasser (7.-trinnet) – 197 elever – fra 8 skoler i finalen
N-Tr.lag: 52 klasser (7.-trinnet) – 1.057 elever - fra 46 skoler i innledende runder
4 klasser (7.-trinnet) – 85 elever – fra 4 skoler i finalen

I Trøndelag har 12 aviser, 112 klasser / 2.635 elever fra 93 skoler deltatt i VIS MED AVIS i 2015/16

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Sør-Tr.lag skoleåret 2015/16: (max. oppn. 30 poeng)
kl. 7B v/ Åsvang skole                                27,90 poeng
7. kl.trinnet v/ Grøtte skole                         27,51
5.-7. kl.trinnet v/Fevåg Hasselvika skole    27,06
7. kl.trinnet v/ Berkåk skole                        23,93
5.-7. kl.trinnet v/ Budal skole                      23,57
7. kl.trinnet v/ Hov skole                             19,60
7. kl.trinnet v/ Saksvik skole                       19,41 
7. kl.trinnet v/ Strand oppvekstsenter         16,16

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Nord-Tr.lag skoleåret 2015/16: (max. oppn. 30 poeng)
7. kl.trinnet v/ Byafossen skole                 27,41 poeng
6.-7. kl.trinnet v/ Leka skole                      24,67
7. kl.trinnet v/ Kvislabakken skole             21,86
7. kl.trinnet v/ Halsan skole                       21,50

Deltakeroppslutning i skoleåret 2014/15:
S-Tr.lag: 50 klasser/grupper (7.-trinnet) - 1.501 elever - fra 50 skoler i innled. runder 
9 klasser/grupper (7.-trinnet) – 217 elever – fra 9 skoler i finalen
N-Tr.lag: 40 klasser/grupper (7.-trinnet) – 793 elever - fra 34 skoler i innledende runder
5 klasser / grupper (7.-trinnet) – 118 elever – fra 5 skoler i finalen

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Sør-Tr.lag skoleåret 2014/15: (max. oppn. 30 poeng)
kl. 7A v/ Fillan skole                                                      27,44 poeng
7. kl.trinnet v/ Singsås skole                                          24,83
7. kl.trinnet v/ Berkåk skole                                            22,13
7. kl.trinnet v/ Åsly skole og Fevåg Hasselvika skole     21,60
7. kl.trinnet v/ Sveberg skole                                          20,33
7. kl.trinnet v/ Børsa skole                                              18,83
7. kl.trinnet v/ Hov skole                                                 18,73
7. kl.trinnet v/ Saksvik skole                                           16,52  

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Nord-Tr.lag skoleåret 2014/15: (max. oppn. 30 poeng)
7. kl.trinnet v/ Kvam skole                                           28,25 poeng
6.-7. kl.trinnet v/ Leka skole                                        24,00
kl. 7A v/ Vinne skole                                                    22,80
7. kl.trinnet v/ Skatval skole                                         21,71
7. kl.trinnet v/ Åsen barne- og ungd.skole                   17,70


Deltakeroppslutning i skoleåret 2013/14:
S-Tr.lag: 27 sjuendeklasser/grupper (7.-trinnet) - 722 elever - fra 25 skoler i innled. runder
                       7 klasser/grupper (7.-trinnet) – 178 elever – fra 7 skoler i finalen
N-Tr.lag: 50 klasser/grupper (7.-trinnet) – 1.076 elever - fra 39 skoler i innledende runder
                        6 klasser / grupper (7.-trinnet) – 97 elever – fra 6 skoler i finalen

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Sør-Tr.lag skoleåret 2013/14: (max. oppn. 30 poeng)
7. kl.trinnet v/ Hårstad skole                                   26,40 poeng
kl. 7B v/ Fillan skole                                       23,94
7. kl.trinnet v/ Singsås skole                          23,00
7. kl.trinnet v/ Røros skole                                      22,64
7. kl.trinnet v/ Åsly skole                                 21,94
6.-7. kl.trinnet v/ Lønset skole                        21,89
7. kl.trinnet v/ Viggja oppvekstsenter                      21,57

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Nord-Tr.lag skoleåret 2013/14: (max. oppn. 30 poeng)
5.-7. kl.trinnet v/ Leka skole                                      27,71 poeng
6.-7. kl.trinnet v/ Okkenhaug skole                   26,43
kl. 7B v/ Fosslia skole                                               23,63
6.-7. kl.trinnet v/Abelvær oppvekstsenter                 23,17
5.-7. kl.trinnet v/ Kvam skole                            22,67
7. kl.trinnet v/ Vinne skole                                         19,50


Deltakeroppslutning i skoleåret 2012/13:
S-Tr.lag: 64 sjuendeklasser/grupper (7.-trinnet) - 1.562 elever - fra 47 skoler i innledende runder
8 klasser/grupper (7.-trinnet) – 187 elever – fra 8 skoler i finalen
N-Tr.lag: 54 klasser/grupper (7.-trinnet) – 1.152 elever - fra 34 skoler i innledende runder
                         6 klasser / grupper (7.-trinnet) – 81 elever – fra 6 skoler i finalen

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Sør-Tr.lag skoleåret 2012/13: (max. oppn. 30 poeng)
7. kl.trinnet v/ Botngård skole                      24,26 poeng
7. kl.trinnet v/ Solbakken skole                    24,22
kl. 7B v/ Sodin skole                            23,75
7. kl.trinnet v/Midtbygda skole                             23,40
7. kl.trinnet v/ Budal skole                   23,40
7. kl.trinnet v/Saksvik skole                                  21,47
5.-7. kl.trinnet v/Fåset skole                        19,16
7. kl.trinnet v/ Strand oppvekstsenter          18,30 

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Nord-Tr.lag skoleåret 2012/13: (max. oppn. 30 poeng)
5.-7. kl.trinnet v/ Leka skole                                      29,50 poeng
7. kl.trinnet v/ Binde skole                                         25,94
kl. 7A v/ Meråker skole                                              25,80
7. kl.trinnet v/ Ness oppvekstsenter                  23,14
7. kl.trinnet v/ Vårtun Kristne oppvekstsenter            21,70
6.-7. kl.trinnet v/Abelvær oppvekstsenter                  20,50


Deltakeroppslutning i skoleåret 2011/12:
S-Tr.lag: 57 sjuendeklasser/grupper (7.-trinnet) - 1.528 elever - fra 54 skoler i innled. runder
                         8 klasser/grupper (7.-trinnet) – 238 elever – fra 8 skoler i finalen
N-Tr.lag: 48 klasser/grupper (7.-trinnet) – 1.030 elever - fra 39 skoler i innledende runder


Resultater fra VIS MED AVIS finale i Sør-Tr.lag skoleåret 2011/12: (max. oppn. 30 poeng)
7. kl.trinnet v/ Opphaug skole                     27,73  poeng
7. kl.trinnet v/ Brundalen skole                            27,72
7. kl.trinnet v/ Berkåk skole / Rennebu u-.skole  23,79
kl. 7A v/ Sodin skole                                                    22,96
7. kl.trinnet v/ Fillan sentralskole                                 19,72
7. kl.trinnet v/ Soknedal skole                                     19,21
7. kl.trinnet v/ Steigen skole                                        19,00
kl. 7B v/ Saksvik skole                                                 18,90
kl. 7A v/ Saksvik skole                                                 18,20

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Nord-Tr.lag skoleåret 2011/12: (max. oppn. 30 poeng)
6.-7. kl. v/ Leka barne- og ungd.skole                          28,38 poeng
kl. 7B v/ Frol oppv.senter                                              25,95
7. kl.trinnet v/ Breide oppv.senter                                 22,57 
7. kl.trinnet v/ Ness oppv.senter                           22,44  
5.-7. kl. v/ Værum private oppv.senter                          21,60
kl. 7B v/ Fosslia skole                                                   21,26  

Deltakeroppslutning i skoleåret 2010/11:
S-Tr.lag: 48 sjuendeklasser/grupper (7.-trinnet) - 1.352 elever - fra 41 skoler i innled. runder
                        8 klasser/grupper (7.-trinnet) – 245 elever – fra 8 skoler i finalen
N-Tr.lag: 48 klasser/grupper (7.-trinnet) - 986 elever - fra 39 skoler i innledende runder
5 sjuendeklasser / grupper (7.-trinnet) – 87 elever – fra 5 skoler i finalen

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Sør-Tr.lag skoleåret 2010/11: (max. oppn. 30 poeng)
7. kl.trinnet v/ Berkåk skole / Rennebu u-.skole          28,45 poeng
7. kl.trinnet v/ Soknedal skole                                      23,48
Kl. 5-7 v/ Vik-Bessaker skole                                       23,25
7. kl.trinnet v/ Saksvik skole                                          23,07
7. kl.trinnet v/Hov skole                                        22,56
Kl. 7A v/ Grøtte skole                                                 21,89
7. kl.trinnet v/ Steindal skole                                     17,22
7. kl.trinnet v/ Fillan sentralskole                               16,43

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Nord-Tr.lag skoleåret 2010/11: (max. oppn. 30 poeng)
7. kl.trinnet v/ Leksdal skole28,00 poeng
7. kl.trinnet v/ Fagerheim skole26,86 
Kl. 7B v/ Kolvereid skole26,28
Kl. 7A v/ Lånke skole26,14
7. kl.trinnet v/ Åsen barne- og u-skole20,63


Deltakeroppslutning i skoleåret 2009/10:
S-Tr.lag: 35 sjuendeklasser/grupper (7.-trinnet) - 1.128 elever - fra 35 skoler i innledende runder
8 klasser/grupper (7.-trinnet) – 268 elever – fra 8 skoler i finalen
N-Tr.lag: 33 klasser/grupper (7.-trinnet) - 678 elever - fra 29 skoler i innledende runder
6 sjuendeklasser/grupper (7.-trinnet) – 98 elever – fra 6 skoler i finalen

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Sør-Tr.lag skoleåret 2009/10: (max. oppn. 30 poeng)
7. kl.trinnet v/ Mælan skole24,30 poeng
7. kl.trinnet v/ Fillan skole23,89
7. kl.trinnet v/ Soknedal skole23,76
7. kl.trinnet v/ Børsa skole23,63
7. kl.trinnet v/ Ila skole20,78
7. kl.trinnet v/ Aune barneskole – rom 220,78
7. kl.trinnet v/ Tynset barneskole18,84
7. kl.trinnet v/ Saksvik skole18,76

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Sør-Tr.lag skoleåret 2009/10: (max. oppn. 30 poeng)
7. kl.trinnet v/ Meråker skole24,86 poeng
Kl. 7A v/ Frol oppv.senter24,14
7. kl.trinnet v/ Breide oppv.senter23,43 
7. kl.trinnet v/ Nærøysundet skole22,35
5.-7. kl.trinnet v/ Salsnes oppv.senter 21,27
7. kl.trinnet v/ Ness oppv.senter19,32


Deltakeroppslutning i skoleåret 2008/09:
S-Tr.lag: 50 sjuendeklasser/grupper (7.-trinnet) - 1.357 elever - fra 40 skoler i innledende runder
8 klasser/grupper (7.-trinnet) – 244 elever – fra 8 skoler i finalen
N-Tr.lag: 43 klasser/grupper (7.-trinnet) - 947 elever - fra 35 skoler i innledende runder
6 sjuendeklasser/grupper (7.-trinnet) – 80 elever – fra 6 skoler i finalen

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Sør-Tr.lag skoleåret 2008/09: (max. oppn. 30 poeng)
6.-7. kl.trinnet v / Budal skole 28,94 poeng 
7. kl.trinnet v/ Hårberg skole25,32
6.-7. kl.trinnet v/ Vinjeøra skole25,11  
7. kl.trinnet v/ Singsaker skole24,41  
7. kl.trinnet v/ Røros skole24,38  
7. kl..trinnet v/ Saksvik skole21,79  
7. kl..trinnet v/ Sistranda skole20,41  
7. kl.trinnet v/ Aune barneskole18,95  

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Nord-Tr.lag skoleåret 2008/09: (max. oppn. 30 poeng)
7. kl.trinnet v/ Leka skole28,66 poeng       
Kl. 7B v/ Nesheim skole24,80  
Kl. 7Av/ Egge barneskole24,44
7. kl.trinnet v/ Stjørdal kristne skole24,00  
7. kl.trinnet v/ Ness oppv.senter23,22  
7. kl..trinnet v/ Abelvær skole20,63 


Deltakeroppslutning i skoleåret 2007/08:
S-Tr.lag: 51 sjuendeklasser/grupper (7.-trinnet) - 1.392 elever - fra 46 skoler i innledende runder
7 klasser/grupper (7.-trinnet) – 127 elever – fra 7 skoler i finalen
N-Tr.lag: 47 klasser/grupper (7.-trinnet) - 922 elever - fra 39 skoler i innledende runder
6 sjuendeklasser/grupper (7.-trinnet) – 102 elever – fra 6 skoler i finalen

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Sør-Tr.lag skoleåret 2007/08: (max. oppn. 30 poeng)
7. kl.trinnet v/ Vinjeøra skole, Hemne27,40 poeng
7. kl.trinnet v / Støren barneskole, Midtre Gauldal27,12  
7. kl.trinnet v/ Fevåg Hasselvika skole, Rissa26,77
6.-7. kl.trinnet v/ Lønset skole, Oppdal26,18  
7. kl.trinnet v/ Hov skole, Holtålen25,88  
7. kl.trinnet v/ Tonstad skole, Trondheim22,15  
7. kl..trinnet v/ Fillan skole, Hitra18,91  

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Nord-Tr.lag skoleåret 2007/08: (max. oppn. 30 poeng)
7. kl.trinnet v/ Leka skole, Leka27,71 poeng  
6.-7. kl.trinnet v/ Volden skole, Verdal26,50  
7. kl.trinnet v/ Skatval skole, Stjørdall24,09  
7. kl.trinnet v/ Gravvik skole, Nærøy23,50  
7. kl.trinnet v/ Binde skole, Steinkjer23,14
klasse 7A v/ Halsan skole, Levanger21,85  Deltakeroppslutning i skoleåret 2006/07:
S-Tr.lag: 45 sjuendeklasser/grupper (7.-trinnet) - 988 elever - fra 32 skoler i innled. runder
7 klasser/grupper (7.-trinnet) – 177 elever – fra 7 skoler i finalen
N-Tr.lag: 48 klasser/grupper (7.-trinnet) - 1. 024 elever - fra 37 skoler i innledende runder
6 sjuendeklasser/grupper (7.-trinnet) – 113 elever – fra 6 skoler i finalen

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Sør-Tr.lag skoleåret 2006/07: (max. oppn. 30 poeng)
7. kl.trinnet v/ Hauka skole, Midtre Gauldal25,00 poeng
7. kl.trinnet (7C) v/ Sodin skole, Hemne24,38  
7. kl.trinnet v/ Berkåk skole, Rennebu23,20  
7. kl.trinnet v/ Stadsbygd skole, Rissa20,04
7. kl..trinnet (7F) v/ Byåsen skole, Trondheim19,88  
7. kl.trinnet v / Strand skole, Hitra19,45  
7. kl.trinnet v/ Røros grunnskole, Røros18,06  

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Nord-Tr.lag skoleåret 2006/07: (max. oppn. 30 poeng)
7. kl.trinnet v/ Mule skole, Levanger26,07 poeng
7. kl.trinnet v/ Kvam skole, Steinkjer25,87  
7. kl..trinnet v/ Bergsmo skole, Grong24,08  
6.-7. kl.trinnet v/ Værum private oppvekstsenter, Nærøy23,22  
7. kl.trinnet v/ Vinne skole, Verdal21,62  
7. kl.trinnet v / Skatval skole, Stjørdal20,64  


Deltakeroppslutning i skoleåret 2005/06:
Sør-Trøndelag:64 sjuendeklasser / 1.376 elever / fra 49 skoler i deltok i innled. runder 
I fylkesfinalen deltok 7 sjuendeklasser / 118 elever / fra 7 skoler.
Nord-Trøndelag:54 sjuendeklasser / 1.170 elever / fra 46 skoler i deltok i innled. Runder  
I fylkesfinalen deltok 6 sjuendeklasser / 121 elever / fra 6 skoler.

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Sør-Tr.lag skoleåret 2005/06: (max. oppn. 30 poeng)
kl. 7B Aune skole, Oppdal25,06 poeng
kl. 6-7Vinjeøra skole24,44
kl. 7 Hårberg skole 24,35
kl. 7 Flå skole og barnehage 23,33
kl. 6-7 Nordskag skole20,67 
kl. 7 Plassen skole20,33
kl. 7 Eid skole 19,80

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Nord-Tr.lag skoleåret 2005/06: (max. oppn. 30 poeng)
5.-7. kl. Øysletta skole, Overhalla27,68 poeng 
kl. 7A Nesheim skole27,21
kl. 6-7 Værum private oppv.senter24,44
kl. 7Vuku skole23,56
kl. 7Skatval skole22,28
kl. 7Lyngstad skole 22,00


Deltakeroppslutning i skoleåret 2004/05:
Sør-Trøndelag:84 sjuendeklasser / 1.794 elever / fra 69 skoler i deltok i 1. runde.  
57 sjuendeklasser / 1.281 elever / fra 46 skoler gikk videre til 2. runde.
I fylkesfinalen deltok 8 sjuendeklasser / 139 elever / fra 8 skoler.
(For å si litt om «omfanget» kan nevnes at det i forb. med VIS MED AVIS i Sør-Trøndelag er 
sendt ut 12.342 (gratis)aviser til sammen i 1. runde, 2. runde og finale i skoleåret 2004/05) 

Nord-Trøndelag:61 sjuendeklasser / 1.089 elever / fra 55 skoler i deltok i 1. runde.
47 sjuendeklasser / 849 elever / fra 43 skoler gikk videre til 2. runde.
I fylkesfinalen deltok 6 sjuendeklasser / 91 elever / fra 6 skoler.

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Sør-Tr.lag skoleåret 2004/05: (max. oppn. 30 poeng)
kl. 7 Hovin skole 26,29 poeng  
kl. 6-7 Vinjeøra skole25,00  
kl. 7 Steigen skole 24,63
kl. 7C Byåsen skole 23,44
kl. 7 Nordskag skole 22,33 
kl. 7Fevåg Hasselvika skole 22,33  
kl. 7 Berkåk skole21,00  
kl. 7C Vikhammer skole 20,83

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Nord-Tr.lag skoleåret 2004/05: (max. oppn. 30 poeng)
kl. 7AHalsan skole 27,24 poeng 
kl. 7 Leka barne- og ungd.skole26,50  
kl. 7 Skatval skole25,60
kl. 7Utøy skole24,20
kl. 7Volden skole23,45
kl. 7BRørvik skole 22,93  


Deltakeroppslutning i skoleåret 2003/04:
Sør-Trøndelag:80 sjuendeklasser / 1.693 elever / fra 56 skoler i deltok i 1. runde.
55 sjuendeklasser / 1.179 elever / fra 41 skoler gikk videre til 2. runde.
I fylkesfinalen deltok 8 sjuendeklasser / 153 elever / fra 8 skoler.

Nord-Trøndelag: 80 sjuendeklasser / 1.449 elever / fra 61 skoler i deltok i 1. runde.
59 sjuendeklasser / 1.039 elever / fra 42 skoler gikk videre til 2. runde.
I fylkesfinalen deltok 6 sjuendeklasser / 91 elever / fra 6 skoler.

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Sør-Tr.lag skoleåret 2003/04 (max. oppn. 20 poeng)
kl. 7 Soknedal skole 19,07 poeng  
kl. 7 Vinjeøra skole18,80  
kl. 7Fevåg / Hasselvika skole 18,22  
kl. 7C Byåsen skole 17,00  
kl. 7B Aune barneskole16,05  
kl. 7C Vikhammer skole 15,81  
kl. 7 Fillan sentralskole 14,33  
kl. 7 Plassen skole 13,05  

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Nord-Tr.lag skoleåret 2003/04: (max. oppn. 20 poeng)
kl. 7Volden skole18,57 poeng 
kl. 7 Gravvik skole 16,22  
kl. 7Harran oppv.senter15,75  
kl. 7 Lyngstad skole15,50  
kl. 7BLånke skole 15,32  
kl. 7BSkogn barneskole14,26 

Deltakeroppslutning i skoleåret 2002/03:
Sør-Trøndelag:118 sjuendeklasser / 2.413 elever / fra 82 skoler i deltok i 1. runde.
95 sjuendeklasser / 1.935 elever / fra 66 skoler gikk videre til 2. runde.
I fylkesfinalen deltok 8 sjuendeklasser / 156 elever / fra 8 skoler.

Nord-Trøndelag: 85 sjuendeklasser / 1.523 elever / fra 66 skoler i deltok i 1. runde.
64 sjuendeklasser / 1.233 elever / fra 50 skoler gikk videre til 2. runde.
I fylkesfinalen deltok 6 sjuendeklasser / 113 elever / fra 6 skoler.

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Sør-Tr.lag skoleåret 2002/03 (max. oppn. 20 poeng)
kl. 7 Budal skole v/ Elias O. Johansen20,00 poeng  
kl. 7Grande Garten skole v/ Bjørn Thorvaldsen18,30
kl. 7A Aune barneskole v/ Gunn Elin Nes18,11
kl. 6-7 Vinjeøra skole v/ Mai I. og Omar Kusæther18,00
kl. 7A Vikhammer skole v/ Ine K. Risvik17,95
kl. 5-7 Mausund barne- og u-skole v/Ingrid S. Johansen 17,33
kl. 7 Grefstad skole v/ Solveig Melby 17,30
kl. 7 Os skole v/ Torill Engan15,68

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Nord-Tr.lag skoleåret 2002/03 (max. oppn. 20 poeng)
Kl. 6-7 Lyngstad skole v/ Stein Jacobsen19,22 poeng
Kl. 7C Nesheim skole v/ Bjørg Hanna Ravlo18,95
Kl. 6-7 Volden skole v/ Frode Sandvik18,83  
Kl. 7 Sørli skole v/ Gunhild Devik Brønstad18,27
Kl. 7A Rørvik skole v/ Jon Jarholm16,15
Kl. 7A Meråker skole v/ Torstein Skar15,94  


Deltakeroppslutning i skoleåret 2001/02
Sør-Trøndelag: 108 sjuendeklasser / 2238 elever / fra 83 skoler i 1. runde
74 sjuendeklasser / 1.542 elever / fra 62 skoler i 2. runde
8 sjuendeklasser / 145 elever / fra 8 skoler til finalen

Nord-Trøndelag:84 sjuendeklasser / 1.482 elever / fra 67 skoler i 1. runde
50 sjuendeklasser / 930 elever / fra 46 skoler i 2. runde
6 sjuendeklasser / 107 elever / fra 6 skoler til finalen

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Sør-Tr.lag skoleåret 2001/02 (max. oppn. 20 poeng)
kl. 7 Aa barne- og ungdomsskole v/ Bjørn Thorvaldsen19,25 poeng 
kl. 6-7 Budal skole v/ Elias Oscar Johansen18,54  
kl. 7A Åsvang skole v/ Brit Ellinor Vie17,96  
kl. 7 Berkåk skole v/ Marie Storli Husby / Siri Mette Haugset17,15  
kl. 7 Vingelen skole v/ Anne Buttingsrud16,46  
kl. 7B Vikhammer skole v/ Håvard Sandvik15,95  
kl. 7 Strand skole v/ Tone Rosvoll 15,53  
kl. 7A Åsly skole v/ Morten Lekås13,05  

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Nord-Tr.lag skoleåret 2001/02 (max. oppn. 20 poeng)
Kl. 6-7 Volden skole v/ Frode Sandvik18,69 poeng 
Kl. 6-7 Lyngstad skole v/ Stein Jacobsen18,35  
Kl. 7 Mule oppvekstsenter v/Arne Mørkved17,40  
Kl. 7A Rørvik skole v/ Eli N. Sylten17,17  
Kl. 7 Jøa skole v/ Åshild Ida Andresen16,56  

Deltakeroppslutning i skoleåret 2000/01
Sør-Trøndelag: 52 sjuendeklasser / 948 elever / fra 44 skoler i 1. runde
34 sjuendeklasser / 673 elever / fra 29 skoler i 2. runde
8 sjuendeklasser / 134 elever / fra 8 skoler i finalen

Nord-Trøndelag:52 sjuendeklasser / 877 elever / fra 42 skoler i 1. runde
37 sjuendeklasser / 670 elever / fra 30 skoler i 2. runde
7 sjuendeklasser / 129 elever / fra 7 skoler ifinalen

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Sør-Tr.lag skoleåret 2000/01 (max. oppn. 20 poeng)
Kl. 7 Hovin skole 17,43 poeng
Kl. 7 Grøt skole 16,67
Kl. 7B Vikhammer skole 16,46
Kl. 7B Grøtte skole 16,27
Kl. 7 Nabeita skole 16,17
Kl. 7rød Charlottenlund barneskole 15,38
Kl. 7 Voll skole 14,92
Kl. 7 Åset skole 14,09

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Nord-Tr.lag skoleåret 2000/01 (max. oppn. 20 poeng)
Kl. 7 Reithaug skole18,46 poeng
Kl. 7 Haraldreina skole 17,91
Kl. 7 Austafjord oppvekstsenter 17,75
Kl. 7B Hegle skole17,62
Kl. 7 Røyrvik barne- og ungdomsskole 17,43
Kl. 7Vuku barne- og ungdomsskole16,59
Kl. 7Grong barne- og ungdomsskole15,92

Deltakeroppslutning i skoleåret 1999/2000
Sør-Trøndelag:57 sjuendeklasser / 1.020 elever fra 45 skoler deltok i 1. runde
38 sjuendeklasser / 603 elever / fra 34 skoler i 2. runde
I fylkesfinalen deltok 8 klasser / 143 elever fra 8 skoler

Nord-Trøndelag:52 sjuendeklasser / 879 elever / fra 42 skoler i 1. runde
35 sjuendeklasser / 506 elever / fra 31 skoler i 2. runde
I fylkesfinalen deltok 6 klasser / 94 elever fra 6 skoler

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Sør-Tr.lag skoleåret 1999/2000 (max. oppn. 20 poeng)
7. kl. Steigen skole19,00 poeng 
7. kl. Årlivoll skole17,65
7. kl. Vikhammer skole17,61
7. kl. Soknedal skole17,42
7. kl. Midtbygda skole17,05
7. kl. Tydal barne- og u-skole15,00
7. kl. Hårberg skole14,58
5.-7. kl. Dyrøy skole13,36

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Nord-Tr.lag skoleåret 1999/2000 (max. oppn. 20 poeng)
7. kl. Leka barne- og u-skole19,78 poeng
7. kl. Ekne skole19,63
Kl. 7B Egge barneskole18,32
7. kl. Ness skole18,00
7. kl. Lånke skole17,50
6.-7. kl. Ottersøy skole16,21

Deltakeroppslutning i skoleåret 1998/99
Sør-Trøndelag:64 sjuendeklasser / 1.149 elever fra 50 skoler deltok i 1. runde
33 sjuendeklasser / 583 elever / fra 30 skoler i 2. runde
I fylkesfinalen deltok 7 klasser / 88 elever fra 7 skoler.

Nord-Trøndelag:68 sjuendeklasser / 1.145 elever / fra 50 skoler i 1. runde
37 sjuendeklasser / 599 elever / fra 31 skoler i 2. runde
6 sjuendeklasser / 60 elever / fra 6 skoler til finalen

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Sør-Tr.lag skoleåret 1998/99 (max. oppn. 20 poeng) 
Kl. 5 - 7 v/ Lønset skole19,56 poeng  
Kl. 7 v/ Mælan skole18,71
Kl. 7 v/ Hov skole18,00
Kl. 5-7 v/ Fjellværøy skole17,27
Kl. 7 v/ Nypvang skole16,64
Kl. 7A v/ Grøtte skole15,56
Kl. 7A v/ Lade skole15,06

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Nord-Tr.lag skoleåret 1998/99 (max. oppn. 20 poeng)
Kl. 7 v/ Bergsmo skole18,50 poeng
Kl. 7 v/ Ekne skole18,42
Kl. 7A v/ Skatval skole 18,38
Kl. 7 v/ Ness oppvekstsenter17,80
Kl. 6-7 v/ Oplø oppvekstsenter16,63
Kl. 7 v/ Moen skole14,57


Deltakeroppslutning i skoleåret 1997/98
(VMA endret til primært 7. trinn dette skoleåret . Skoler i Sør-Tr.lag med for første gang)
Sør-Trøndelag:69 sjuendeklasser / 1.287 elever fra 50 skoler deltok i 1. runde
36 sjuendeklasser / 657 elever / fra 31 skoler i 2. runde  
I fylkesfinalen deltok 7 klasser / 101 elever fra 7 skoler

Nord-Trøndelag:61 sjuendeklasser / 1.006 elever / fra 50 skoler i 1. runde
31 sjuendeklasser / 540 elever / fra 27 skoler i 2. runde
6 sjuendeklasser / 100 elever / fra 6 skoler til finalen

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Sør-Tr.lag skoleåret 1997/98 (max. oppn. 20 poeng) 
Kl. 7 v/ Hov skole18,36 poeng 
Kl. 5 - 7 v/ Lønset skole18,30
Kl. 7A v/ Grøtte skole17,64
Kl. 7 v/ Mælan skole17,33
Kl. 7 v/ Soknedal skole17,11
Kl. 7 v/ Barman skole16,29
Kl. 7 B v/ Nyborg oppvekstsenter 14,71  

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Nord-Tr.lag skoleåret 1997/98 (max. oppn. 20 poeng)
Kl. 7 v/ Utøy skole20,00 poeng
Kl. 7 v/ Foldereid skole19,50
Kl. 7A v/ Nesheim skole18,60
Kl. 6 - 7 v/ Volden skole17,91
Kl. 7 v/ Hegra skole17,42
Kl. 7 v/ Austafjord skole17,33


Deltakeroppslutning i skoleåret 1996/97:
Nord-Trøndelag:73 sjetteklasser / 1.227 elever / fra 63 skoler i 1. runde
38 sjetteklasser / 620 elever i 2. runde
6 sjetteklasser / 100 elever / fra 6 skoler til finalen

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Nord-Tr.lag skoleåret 1996/97 (max. oppn. 20 poeng)
6 .kl.Volden skole19,60 poeng
6. kl. Åarjel saemiej skuvle19,00
6. kl. Foldereid skole18,80
6. kl. Hegra skole18,56
6. kl. Leka skole17,45
Kl. 6ANesheim skole16,54  

Deltakeroppslutning i skoleåret 1995/96 (tilbud til 6. trinn):
Nord-Trøndelag:60 sjetteklasser / 1.000 elever / fra 60 skoler i 1. runde
31 klasser / 522 elever gikk videre til andre runde
6 sjetteklasser / 94 elever / fra 6 skoler til finalen

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Nord-Tr.lag skoleåret 1995/96 (max. oppn. 20 poeng)
6. kl.Sem skole20,00 poeng
6. kl.Volden skole19,50  
Kl. 6BNesheim skole18,90  
6. kl.Austafjord skole18,47  
6. kl.Haraldreina skole18,26  
6. kl.Kolvereid skole18,08  

Deltakeroppslutning i skoleåret 1994/95: 
(tilbud til 6. trinn – VMA arrangert for 1. gang i Nord-Tr.lag):

Nord-Trøndelag:45 sjetteklasser / 791 elever / fra …. skoler i 1. runde
26 sjetteklasser / 407 elever gikk videre til andre runde
6 sjetteklasser / 91 elever / fra 6 skoler til finalen

Resultater fra VIS MED AVIS finale i Nord-Tr.lag skoleåret 1994/95 (max. oppn. 20 poeng)
6. kl.Volden skole19,33 poeng 
kl. 6C Halsen skole18,86
6. kl. Bergsmo skole18,70
kl. 6BNesheim skole18,63
6. kl. Ness skole18,54
kl. 6BKolvereid barneskole15,33