Avis i Skolen, Trøndelag

Avis i skolen

.......................................................................................................................................................................................................................................
Elevhefter
Avis i Skolen har en lærerhåndbok og flere elevhefter fra småskoletrinnet og opp til videregående skole. Heftene er gratis (porto/eksp. tilkommer) og kan bestilles fra Avis i Skolen sentralt. De fleste heftene kan også leses elektronisk på nettet (klikk på bildet av heftet).
"Avisheftet mitt" er basisserien til Avis i Skolen. Heftene inneholder grunnleggende mediekunnskap og gir gjennom aktiviserende arbeidsoppgaver både kunnskap og lesetrening. Serien består av ett hefte for småskoletrinnet, ett for mellomtrinnet og ett for ungdomstrinnet. Alle finnes både på bokmål og på nynorsk.
"Skriv" er et hefte om skriving, om skriveprosessen og om sjangre. Det er beregnet på øvre del av ungdomstrinnet og videregående skole.
"Nyhetsdagbok" er et notathefte for nyhetsovervåkning og kan brukes på alle trinn..
"Lesepasset" inneholder 15 leseoppdrag og er beregnet på 4. til 6. klassetrinn.
......................................................................................................................................................................................................................................
Avis i Skolen-Trøndelag

E-post: post@ais-trondelag.net