Avis i Skolen, Trøndelag

Avis i skolen

.......................................................................................................................................................................................................................................
Elevhefter
Mediekompasset / Avis i Skolen tilbyr flere elevhefter  - for småskoletrinnet opp til videregående skole. Heftene er gratis (porto/eksp. tilkommer) og kan bestilles fra Mediekompasset
De fleste heftene kan også leses elektronisk på nettet (klikk på bildet av heftet).
"Avisheftet mitt" er basisserien til Mediekompasset / Avis i Skolen. Heftene inneholder grunnleggende mediekunnskap og gir gjennom aktiviserende arbeidsoppgaver både kunnskap og lesetrening. 
Serien består av ett hefte for småskoletrinnet, ett for mellomtrinnet og ett for ungdomstrinnet. 
Alle finnes både på bokmål og nynorsk. Lærerveiledninger finner du her: S-heftet - M-heftet - U-heftet
"Skriv" er et hefte om skriving, om skriveprosessen og om sjangre. Det er beregnet på øvre del av ungdomstrinnet og videregående skole.
"Nyhetsdagbok" er et notathefte for nyhetsovervåkning og kan brukes på alle trinn.
"Lesepasset" inneholder 15 leseoppdrag og er beregnet på 4. til 6. klassetrinn.
......................................................................................................................................................................................................................................
Avis i Skolen-Trøndelag

E-post: post@ais-trondelag.net