Avis i Skolen, Trøndelag

Avis i skolen

.......................................................................................................................................................................................................................................
Avisene bak Avis i Skolen-Trøndelag
......................................................................................................................................................................................................................................
Trenger dere aviser til bruk i klasserommet - ta kontakt med Avis i Skolen-Trøndelag.

Noen av avisene tar i mot klassebesøk i avishuset. Ta direkte kontakt med ekspedisjonen i avisa for nærmere opplysninger.

Om klasser ønsker besøk av journalist i klasserommet, er det mest praktisk at skolen retter et slikt spørsmål direkte til sin lokalavis.

Avis i Skolen, Trøndelag

E-post: post@ais-trondelag.net