Avis i Skolen, Trøndelag

Avis i skolen

.......................................................................................................................................................................................................................................
Avisene bak Avis i Skolen-Trøndelag
......................................................................................................................................................................................................................................
Trenger dere aviser til bruk i klasserommet - ta kontakt med Avis i Skolen-Trøndelag.

Noen av avisene tar i mot klassebesøk i avishuset. Ta direkte kontakt med ekspedisjonen i avisa for nærmere opplysninger.
Avis i Skolen, Trøndelag
Kontaktperson:
Steinar Husbyn
Tlf.nr.: 907 52 199
E-post: post@ais-trondelag.net
Postadresse:
Avis i Skolen, Trøndelag
Torhaugen 18
7630 Åsen