Avis i Skolen, Trøndelag

Avis i skolen

.......................................................................................................................................................................................................................................
Vis med Avis - en aktuell kunnskapskonkurranse
Vis med Avis er den aktuelle kunnskapskonkurransen for 7. trinn. I ei bestemt uke, må elevene følge nøye med i sin lokal-/regionavis. Uka etter må de svare på spørsmål(individuelt) fra avisa (20 spørsmål med 3 svaralternativ).

Konkurransen er enkel å administrere, og trenger ikke være særlig tidkrevende. Det som er sikkert er at konkurransen skaper engasjement og gir kunnskap og lesetrening! 
Vis med Avis er todelt med en konkurranse i Nord-Trøndelag og en konkurranse i Sør-Trøndelag / deler av Hedmark. Opplegget for dem identisk. Konkurransen er for 7. trinn, og minste gruppestørrelse er 6 elever. Fådelte skoler kan ta med 6. trinn, eventuelt 5. trinn for å nå dette antallet. Grupper eller klasser med alderblanding kan også delta, men eldre elever enn 7. trinn kan ikke være med. I utgangspunktet deltar alle elevene, men er det fremmedspråklige eller integrerte elever som ikke har samme forutsetninger som "den vanlige elev", kan disse holdes utenfor når snittet regnes ut.
Deltakerne i får aviser i uke 46, og spørsmålsarkene kommer tidlig i uke 47. Rundt halvparten av klassene går videre til andre runde som arrangeres i feb./mars 2018. I den runden kåres vinneren i hvert avisområde. Disse går til finalen som arrangeres i april/mai 2018. Da inviteres finalistene til hvert "sitt" avishus, og fylkesvinnerne kåres. Alle deltakere i Vis med Avis får diplom, og regionvinnerne og fylkesvinneren blir premiert. Påmeldingsfrist 31. oktober 2017.

Vis med Avis i Nord-Trøndelag:
Deltakende aviser er Ytringen, Namdalsavisa, Trønder-Avisa, Innherred og Bladet.

Her melder du deg på: Påmelding Nord-Trøndelag.
Vis med Avis i Sør-Trøndelag / deler av Hedmark:
Deltakende aviser er Adresseavisen, Arbeidets Rett, Fosnafolket, Hitra-Frøya, Bladet, Opdalingen, Sør-Trøndelag og Trønderbladet.

Her melder du deg på: Påmelding Sør-Tr.lag/Hedmark
......................................................................................................................................................................................................................................
Skulle det bli problemer med distribusjonen i uke 46 og avisene uteblir, er det viktig at skolen tar kontakt med ekspedisjonen i avisa så kjapt som mulig slik at det kan rettes opp.
Avis i Skolen, Trøndelag
Kontaktperson:
Steinar Husbyn
Tlf.nr.: 907 52 199
E-post: post@ais-trondelag.net
Postadresse:
Avis i Skolen, Trøndelag
Torhaugen 18
7630 Åsen