Avis i Skolen, Trøndelag

Avis i skolen

.......................................................................................................................................................................................................................................
VIS MED AVIS - en aktuell kunnskapskonkurranse
VIS MED AVIS er den aktuelle kunnskapskonkurransen for 7. trinn. I ei bestemt uke, må elevene følge nøye med i sin lokal-/regionavis. Uka etter må de svare på spørsmål(individuelt) fra avisa (20 spørsmål med 3 svaralternativer).

Konkurransen er enkel å administrere, og trenger ikke være særlig tidkrevende. Det som er sikkert er at konkurransen skaper engasjement og gir kunnskap og lesetrening! 
VIS MED AVIS er todelt med en konkurranse i region Trøndelag Nord og en konkurranse i region Trøndelag Sør / Hedmark. Konkurransen er primært for 7. trinn og minste gruppestørrelse er 6 elever. Fådelte skoler kan ta med 6. trinn / eventuelt 5. trinn for å nå dette minsteantallet. Grupper eller klasser med alderblanding kan også delta, men eldre elever enn 7. trinn kan ikke være med. I utgangspunktet deltar alle elevene, men er det fremmedspråklige eller integrerte elever som ikke har samme forutsetninger som "den vanlige elev", kan disse holdes utenfor når snittet regnes ut.
Deltakerne får aviser i uke 46, og spørsmålsarkene kommer tidlig i uke 47. Rundt halvparten av klassene går videre til andre runde som arrangeres i feb./mars 2019. I denne runden kåres en vinner i hvert avisområde. Disse går til finale som arrangeres i april/mai 2019. I noen tilfeller inviteres finalistene til hvert sitt avishus, for avvikling av finalen.
Alle deltakere i VIS MED AVIS får diplom, og finalevinnerne i hver region blir premiert. Påmeldingsfrist 26. oktober 2018.

VIS MED AVIS i region Trøndelag Nord:
Deltakende aviser er Ytringen, Namdalsavisa, Trønder-Avisa, Innherred og Bladet.

Her melder du deg på: Påmelding Trøndelag Nord.
VIS MED AVIS i region Trøndelag Sør / Hedmark:
Deltakende aviser er Adresseavisen, Arbeidets Rett, Fosna-Folket, Hitra-Frøya, Bladet, Opdalingen, Sør-Trøndelag og Trønderbladet.

Her melder du deg på: Påmeld.Trøndelag Sør / Hedmark
......................................................................................................................................................................................................................................
Skulle det bli problemer med distribusjonen i uke 46 og avisene uteblir, er det viktig at skolen tar kontakt med ekspedisjonen i avisa så kjapt som mulig slik at det kan rettes opp.
Avis i Skolen, Trøndelag

E-post: post@ais-trondelag.net