Avis i Skolen, Trøndelag

Avis i skolen

.......................................................................................................................................................................................................................................
Digital læringsressurs for m-trinn, u-trinn og vgs. vedr. høstens lokalvalg finner du på: www.dittvalg2023.no 

Skoleåret 2023/24 tilbys blant annet også disse aktivitetene:          
   ​
Barnetrinnet:
-    Nasjonal avisuke for 4. og 6. trinn i uke 44 (30. oktober - 3. november) 
     Elevene får gratis elevhefter og klassesett av den lokale avisa og/eller regionavisa. I tillegg er det mulig å 
     bestille noen enkeltaviser som du finner i påmeld.skjemaet.  Påmeld. på denne linken. Frist torsdag 5. okt.  

-    VIS MED AVIS - quiz for 7. trinn. Dette er en aktuell kunnskapskonkurranse for hele klassen. 
     Første runde i uke 46. Gratis aviser til klassen.  Mer info her - påmelding innen fredag 3. november.
​   
Ungdomstrinnet:
-    Nasjonal avisuke for 9. trinn i uke 44 (30. oktober - 3. november)
     Elevene får digitalt arbeidshefte i egen webutgave - og klassesett av lokalavisa og/eller evt. regionavis. 
     I tillegg er det mulig å bestille noen enkeltaviser som du finner her. Frist torsdag 5. oktober 
​   
Alle trinn:
-   Gratis klassesett av den lokale avisa i begrensede perioder - i forbindelse med spesielle prosjekter.
Aktiviteter skoleåret 2023/24
Avis i Skolen-Trøndelag
post@ais-trondelag.net


VIS MED AVIS -  aktuell kunnskap og lesetrening 
VIS MED AVIS er en aktuell quiz for 7. trinn. Siste skoleår deltok nesten 3.000 elever i Trøndelag. Elevene får aviser i ei bestemt uke (uke 46) og skal følge med i hva som skjer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Uka etter får de spørsmålsark som skal besvares - og klassens gjennomsnitts-poengsum  regnes ut. Klassene med høyest gjennomsnitt går videre til ny runde på nyåret. 
Konkurransen skaper motivasjon blant elevene for å følge med i hva som skjer, den gir variert lesetrening og ikke minst kan den gi mulighet for refleksjon og gode samtaler i klassen. 
På denne siden får du flere opplysninger og lenke til påmeldingen.
Velkommen til Avis i Skolen, Trøndelag
Her vil du finne opplysninger om aktiviteter og materiell, og lenker til aktuelle aviser og nettsteder.


Nasjonal avisuke for 4., 6. og 9. trinn, uke 44
Gratis aviser og elevhefter til klassen i uke 44. Heftene inneholder mange og varierte oppgaver som gir begrepslæring, lesetrening og mediekunnskap. Vær oppmerksom på at under nasjonal avisuke er arbeidsheftet til ungdomsskoleelever heldigitalt og er i egen webutgave.
Elevene blir kjent med sin lokale avis, de får lokalkunnskap og kan arbeide med sammensatte tekster på papir og på nett. Lenke til info og påmelding finner du her. Påmeldingsfrist tirsdag 4. oktober. 
Om heftene ikke har kommet til skolen innen første del av uke 43, ta kontakt med Mediekompasset. Om avisene uteblir i uke 44, ta kontakt med avisekspedisjonen i den aktuelle avisen. 
Lærerveiledning til heftene finner du her: S-heftet - M-heftet - U-heftet
Lage skoleavis på nettet?
Mediekompasset har en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. 
Dette samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no ....................................................................................................................................................................................................................................
Aviser gir dagsaktuell undervisning!
LA STÅ!

VIS MED AVIS
aktuell kunnskapskonkurranse for 7. trinn

Påmelding 
Trøndelag Nord
Trøndelag Sør

Resultater  -  Historikk

Medielabben.no  -   en omfattende digital læringsressurs for ungdomskoletrinn og videreg. skole. Info
Avistegning 
er et undervisningsopplegg 
for mellomtrinn, u-trinn og vgs.
De tverrfaglige temaene som 
er en del av skolens fag-
fornyelse fra høsten 2020 
belyses gjennom tegningene i ressursen. Se omtale.
Double click here to add text.